Kolonie letnie 2016

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zapisy na kolonie letnie. Rodzice, którzy chcą nieodpłatnie wysłać swoje dzieci na letni wypoczynek, mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka i wypełnić odpowiedni wniosek. Obowiązuje kryterium dochodowe:

– na osobę w rodzinie, wynosi odpowiednio 514 zł netto

– w przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego wlicza się do dochodu 288zł za każdy hektar przeliczeniowy

           Zapraszamy:)

Comments are closed.