Masz staż – szansę masz – oferta dla osób niepełnosprawnych

plakat masz staz_www
Centrum Społecznego Rozwoju oraz Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zapraszają niepełnosprawnych mieszkańców powiatu mikołowskiego i powiatu pszczyńskiego do udziału w projekcie pt.:– zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz 6-miesięcznych płatnych stażyu pracodawców. Organizacja staży poprzedzona będzie wsparciem pośredników pracy, a proces adaptacji zawodowej wspomagany będzie przez trenerów pracy.
 Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 40 osób, spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:
  • pozostają bez zatrudnienia i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
  • zamieszkują na obszarze powiatu mikołowskiego lub powiatu pszczyńskiego,
  • są osobami niepełnosprawnymi,
  • w chwili przystąpienia do projektu znajdują się w sytuacji zdrowotnej pozwalającej na udział w projekcie i późniejsze wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • posiadają kwalifikacje zawodowe, w tym wykształcenie co najmniej zawodowe, ale brak im doświadczenia w wyuczonym zawodzie.
Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 594 280,00 złotych.

 

Comments are closed.