Klub Integracji Społecznej w Gminie Wyry już działa

gops_plakat_01_2014_b (1)
24 lutego 2014 roku w Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami projektu pt.: Lepsza Przyszłość, realizowanego wspólnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju i Dom Kultury w Gostyni.
Uczestnikami projektu są młode osoby bezrobotne, które przez brak odpowiednich kwalifikacji mają trudności ze znalezieniem pracy oraz kobiety w średnim wieku, których wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe nie odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy.

Projekt zakłada utworzenie dla tych osób Klubu Integracji Społecznej (KIS) i ma na celu stworzenie możliwości podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych uczestników. W ramach projektu uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i trenera oraz ukończyć wybrany przez siebie kurs zawodowy, który zwiększy ich szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy. Tymi formami wsparcia objętych zostanie łącznie 20 osób, podzielonych na dwie grupy.

Ponadto, równolegle do zajęć prowadzonych w ramach KIS swoje funkcjonowanie rozpocznie Program Aktywności Lokalnej (PAL) mający na celu zaangażowanie mieszkańców Gostyni i Wyr w inicjowanie i organizację przedsięwzięć adresowanych do całej społeczności Gminy Wyry.
Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do czerwca 2015 roku.
autor: Piotr Bańczyk

Comments are closed.