Nabór osób do projektu ” Lepsza Przyszłość” 2014

Uwaga  trwa nabór do projektu „Lepsza Przyszłość” wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego do pobrania tutaj formularz zgłoszeniowy BO pefs wzór

Projekt skierowany jest do grupy osób z uwzględnieniem indywidualnych problemów kobiet i mężczyzn bezrobotnych znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy. Zakłada się, że w Projekcie wezmą udział osoby bezrobotne nieaktywne zawodowo, uczące się lub pracujące, które z różnych powodów są zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu osoby mogą skorzystać z:

– treningu indywidualnego i grupowego z doradcą zawodowym

-trening umiejętności społecznych

– zajęcia z psychologiem indywidualne i grupowe

– warsztat autoprezentacji

– szkolenie zawodowe zgodne z wyborem beneficjenta

Dodatkowo:

– wsparcie finansowe

– możliwość zorganizowanie opieki nad osobą zależną

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 323 02 38

Comments are closed.