Nowy okres zasiłkowy – Rodzina 500+

597ee9df99878_o_fullGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach informuje, że wnioski           o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy można składać od 1 lipca wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski  również w formie papierowej w siedzibie Ośrodka.

Zgodnie ze  zmianą w rządowym programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochód rodziny.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od                     1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

 

Jeżeli rodzice złożą wniosek do 31 sierpnia 2019 roku, wypłata świadczenia nastąpi do końca października 2019 roku.

Składając wniosek  o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.,  wypłaty będą realizowane na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.

Jeśli wnioski zostaną złożone po 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpią w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Od 1 lipca 2019 r. w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Comments are closed.