„Świadome rodzicielstwo” – projekt socjalny

20190321_115933Projekt socjalny „Świadome rodzicielstwo” jest realizowany przez pracownika socjalnego – Magdalenę Sierżant, która jest zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jest słuchaczką szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – specjalność: Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.  Jednym z głównych zadań w/w szkolenia jest napisanie i zrealizowanie projektu socjalnego, który odnosi się do zdiagnozowanych potrzeb w gminie Wyry i jest związany z tematyką szkolenia.

Głównym  celem projektu  jest polepszenie funkcjonowania dziecka w rodzinie w okresie edukacji wczesnoszkolnej i podwyższenie jakości życia tych rodzin, mieszkających w gminie Wyry. Partnerami w projekcie są : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrach, Szkoła Podstawowa w Wyrach i Szkoła Podstawowa w Gostyni.  Żeby osiągnąć cel główny projektu, w I etapie projektu socjalnego, zorganizowano w Szkole Podstawowej w Wyrach, konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci uczęszczających do klas I-III Szkoły Podstawowej. Celem konkursu było stworzenie pracy plastycznej, wspólnej, rodzinnej, przedstawiającej Szczęśliwą rodzinę –  wolną od przemocy. Praca, która zajęła I miejsce w konkursie, została wykorzystana do stworzenia ulotki informacyjnej dla rodziców, nt tego, jakie instytucje w okolicy, oferują bezpłatną pomoc dla rodziców oraz jakie są formy tej pomocy. Ulotki zostały rozdane podczas prelekcji z rodzicami, nt tego, jakie mogą być skutki stosowania niewłaściwych metod wychowawczych.

W ramach projektu socjalnego, do realizatora należało także, pozyskanie sponsorów, którzy mogliby wesprzeć działania w projekcie. Dlatego oprócz ogromnego wsparcia, jakie uzyskano od partnerów projektu, serdecznie podziękowania należą się sponsorom, którzy ufundowali nagrody główne w konkursie plastycznym. Ogromne podziękowania dla Państwa Marty i Sebastiana Pokorskich, właścicieli Sali zabaw „Nibylandia” w Katowicach, którzy ufundowali nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie, czyli wejściówki dla rodziny 2+2 do Sali Zabaw „Nibylandia” wraz z kawą dla rodziców i deserem dla dzieci. Ponadto Państwo Pokorscy zasponsorowali nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie, czyli dwie gry planszowe dla całej rodziny. Kolejne podziękowania należą się Panu Rafałowi Sikorskiemu i Panu Markowi Pawlasowi, prezesom firmy Eco-Solution w Mikołowie, którzy ufundowali nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie, czyli wejściówki dla rodziny 2+1 do Wesołego Miasteczka „Legendia” w Chorzowie. Ponadto serdeczne podziękowania dla Wesołego Miasteczka „Legendia” w Chorzowie, które ufundowało wejściówkę dla laureata za zajęcie I miejsca w konkursie. W związku powyższym, za zajęcie I miejsca w konkursie uzyskano wejściówkę dla rodziny 2+2 do w/w wesołego miasteczka. Udział w konkursie plastycznym i nagrody przyczyniły się do osiągnięcia celu głównego projektu i spędzenia miło czasu rodziców z dziećmi. Ponadto prelekcja dla rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III Szkoły Podstawowej, która była prowadzona przez Pana Adriana Drdzenia, pozwoliła rodzicom spojrzeć na wychowanie, z zupełnie innej strony, biorąc przede wszystkim pod uwagę dobro  emocjonalne dziecka.

20190318_135646

20190318_135702

20190320_17231120190320_17115920190320_18063520190320_120624

Comments are closed.