Pomoc dla obywateli Ukrainy – infolinia

Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową.

Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-dla-obywateli-ukrainy–infolinia-19524

Comments are closed.