Świetlice otrzymały dotację

logo_kolor_pionRozstrzygnięcie konkursu dla gmin i powiatów ziemskich województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku. W dniu 23 czerwca 2014 roku uchwałą nr IV/52/6/2014 Sejmik Województwa Śląskiego podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej gminom i powiatom ziemskim województwa śląskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku.

Gmina Wyry otrzymała dotację na cel  „Wsparcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Gostyni”  –  20 620,00 oraz na ” Wsparcie Gminnej Świetlicy Środowiskowej w Wyrach kwotę 13 640,00

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację takich zadań jak : zajęcia tematyczne dla dzieci w tym zajęcia o tematyce profilaktycznej, wycieczki krajoznawcze, dożywianie dzieci, zakup sprzętu i wyposażenia.

Comments are closed.