Szkolenie w GOPS Wyry

12976952_1185395021480399_7586901320725251839_o11 kwietnia 2016 odbyło się  szkolenie na zlecenie GOPS-u w Wyrach (pow. mikołowski, woj. śląskie). Szkolenie poprowadziła Pani doktor Magdalena Wilczek-Karczewska – prawnik. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Dedykowane szkolenie miało charakter warsztatowy, odpowiadało bieżącym potrzebom OPS w zakresie stosowania KPA. Podczas szkolenia poruszone zostały też aktualne kwestie związane z Rządowym Programem Rodzina 500+. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy socjalni MOPS-u w Mikołowie, GOPS-ów w Wyrach, Świerklanach i Kobiórze oraz OPS-u w Łaziskach Górnych.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i firmie CEDU z Wrocławia za dobrą współpracę.

Comments are closed.