Wyjazd szkoleniowy Klubu Integracji Społecznej w Wyrach w dniach 12-13 kwietnia 2014

WYJAZD szkoleniowy

Klub integracji społecznej w Wyrach

 miejsce szkolenia: Hotel META

Szczyrk, ul. Skośna 4

termin: 12-13 kwietnia 2014 roku

harmonogram szkolenia

I dzień – 12 kwietnia 2014 roku

08.00

Wyjazd busem z Wyr – Parking przy GOPS

08.10

Wyjazd busem z Gostyni – Parking przy Domu Kultury

09.15 – 13.00

Blok szkoleniowy nr 1 (w trakcie zajęć kawa, herbata i ciastka)

13.00 – 15.00

Obiad

15.00 – 18.00

Blok szkoleniowy nr 2 (w trakcie zajęć kawa, herbata i ciastka)

18.00

Kolacja

II dzień – 13 kwietnia 2014 roku

8.00 – 9.00

Śniadanie w formie bufetu szwedzkiego

9.00 – 14.15

Blok szkoleniowy nr 3 (w trakcie zajęć kawa, herbata i ciastka)

14.15 – 15.15

Obiad

15.15

Wyjazd

Wyjazd jest finansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z partnerami stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju oraz Domem Kultury w Gostynii

Comments are closed.