Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej w styczniu 2022 r.

Kryterium dochodowe2022 r.2021 r.
dla osoby samotnie gospodarującej776 zł701 zł
dla osoby w rodzinie600 zł528 zł

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosiła 345 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).

Comments are closed.