Program osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrach  informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy stanowi wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących, w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz żywności. wypłacany dwa razy do roku tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Więcej informacji tutaj:

http://gopswyry.eu/program-oslonowy-2/

Comments are closed.